Burmania – What ‘s in the name

DE DROST VAN BURMANIA

Het oostelijk deel van Nijensleek vormde destijds de bezitting Moersbergen, waarop het huis “Moerho-ven” stond. Het landgoed was in de 16e eeuw eigendom van Reynout van Burmania, die van 1540 tot 1577 Drost van Drenthe was. De tennisclub heeft zijn naam ontleend aan deze vooraanstaande familie Burmania.

Reynout van Burmania liet op het bezit Moersbergen de Burmania Schipsloot graven; deze liep vanuit de hoge venen tegen de Friese grens naar de Vledder Aa. In 1522 sloot hij met de Magistraat van Steenwijk een contract voor het varen van turf via de Schipsloot naar en over de Aa.

Na de dood van Reynout beheerde zijn weduwe de bezitting. Door vererving werd Jonkheer Bartholo-meus van der Wael rond het jaar 1600 heer van Moersbergen. Van der Wael was lid van het Ridderschap van Utrecht en had een groot aandeel in de totstandkoming van de Unie van Utrecht. In 1643 werden zijn goederen onder zijn kinderen verdeeld. Sommige delen werden verkocht. De eigenaar van het resterende landgoed Moersbergen kreeg in 1650 octrooi voor het afgraven van venen en het in cultuur brengen van landerijen in Nijensleek. Desondanks ging het de Heer van Moersbergen niet goed. Ondanks verkoop van landerijen werd het landgoed in 1682 “grasvellig” verklaard, dwz. ter executie aan de schuldeisers overgelaten.

Een zijweg met de naam “Moerhoven” op Nijensleek in de richting van de Aa herinnert heden ten dage nog aan het huis dat er ooit heeft gestaan. Een boerderij – inmiddels camping – op Nijensleek draagt nog de naam “De Moesberg”. De Burmania Schipsloot is thans een gewone waterlozing.

De naam “Burmania” was tot 1998 verwerkt in het gemeentewapen van Vledder, maar ook dit is door de gemeentelijke herindeling verleden tijd geworden. De naam van het roemruchte geslacht leeft nu alleen nog maar voort in onze tennisclub T.C. Burmania.

Noblesse oblige !