Spelregels kantinendienst

Van onze leden van 18 jaar t/m 74 jaar wordt verlangd dat zij tweemaal per jaar kantinedienst draaien.

Bij het begin van het seizoen betaalt u hiervoor een “borg” van €15,00. Dit wordt teruggestort wanneer u uw kantinedienst hebt vervult.

Uw dienst is niet af te kopen.

Enkel indien u een functie vervult in één van de commissies of het bestuur, bent u vrijgesteld van de kantinedienst.

Voor aanvang van het tennisseizoen krijgt u de mogelijkheid aan te geven wanneer u kantinedienst wenst te draaien.

Het kantinerooster vindt u op de website (In menu: Informatie >> Kantine).

U kunt uw voorkeurdata doorgeven aan de kantinecommissie (kantine@tcburmania.nl). De kantinecommissie werkt dan het rooster bij in volgorde van aanmelding. Let op, het is belangrijk zo snel mogelijk uw voorkeuren door te geven, want dan heeft u het meeste keuze.

Indien u geen voorkeurdata doorgeeft vóór aanvang van het tennisseizoen wordt u tweemaal ingedeeld door de kantinecommissie en krijgt u hiervan bericht.

Twee weken vóór uw kantinedienst krijgt u een herinnering van de kantinecommissie.

Bij verhindering dient u zo spoedig mogelijk zelf uw dienst met een ander te ruilen. In het clubhuis hangt een ledenlijst met telefoonnummers. Ruiling dient u zo snel mogelijk aan de kantinecommissie door te geven.

In competitie- en/of toernooivrije weken is er kantinedienst van maandag- tot vrijdagavond van 20u00 tot 22u30.

Tijdens competitie en/of toernooiweken kan de kantinedienst uitgebreid worden naar zaterdag en zondag. De tijden hiervoor kunt u terugvinden in het rooster op de website. Ook kunnen dan afwijkende tijden gelden voor doordeweekse dagen. Ook dit ziet u in het rooster op de website.

We rekenen op uw medewerking.

De kantinecommissie:

Februari 2016