Lid worden?

Leuk dat je belangstelling hebt om lid te worden van onze vereniging! Onze tennisvereniging bestaat uit een gevarieerde groep mensen waarbij competitie en gezelligheid hand-in-hand gaan. Er worden veel activiteiten georganiseerd waardoor Burmania een actieve vereniging is met een goede sfeer. Veel vrijwilligers dragen een steentje bij aan dit succes. Het tennispark heeft 4 banen met verlichting waarop je het hele jaar kan spelen. Voor de allerjongsten is er een minibaan.

Aanmelden als lid?

Klik hier voor meer informatie en download hier het inschrijfformulier.

Eerst een keer langskomen en kennismaken kan natuurlijk ook. Ben je nieuw in de tennissport? Dan kom je wellicht in aanmerking voor ons kennismakingsaanbod!

 

Soorten lidmaatschap:

Junioren A (t/m 12 jr.) – leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 13 jaar zijn.

Junioren B (t/m 17 jr.) – leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Uitwonende Studenten – leden in het bezit van een OV-kaart die door hun studie veelal alleen in het weekend of in vakanties kunnen spelen.

Senioren – alle overige leden

 

Donateurs:

Naast het lidmaatschap kent Burmania ook donateurs. Mensen die de vereniging een warm hart toedragen en graag betrokken zijn bij de vereniging maar niet spelen. Een donateur ondersteunt de vereniging met een zelf te kiezen bedrag vanaf € 50,=.

 

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Contributie is verschuldigd per heel kalender jaar. Opzegging dienst schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij de penningmeester of de ledenadministratie. Daarna wordt u geacht over het gehele volgende jaar contributie te betalen.

Contributie wordt geïnd per automatische incasso. Afschrijving vindt plaats in twee termijnen, in maart en juni. Leden die al lid waren voor 01/01/2013 en geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, betalen de verschuldigde contributie vóór 15 maart van het lopende verenigingsjaar.

Wanneer de penningmeester de verschuldigde contributie heeft ontvangen of wanneer een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, ontvangen de leden een spelerspas waarna men speelgerechtigd is.

Tarieven 2024

  met a.i.
zonder a.i.
   
Junioren A (t/m 12 jr.) € 54,- € 56,- per jaar  
Junioren B (t/m 17 jr.) € 79,- € 81,- per jaar  
Uitwonende Studenten € 79,- € 81,- per jaar  
Senioren € 146,- € 148,- per jaar  

Maximum per gezin/adres : € 407,- per jaar (€ 412,- zonder automatische incasso).

Bijzonderheden:

Senioren en uitwonende studenten worden geacht kantinediensten te verrichten.

Leden in functie genoemd in de hoofstukken 2 en 3 van de Burmania Informatief en leden van 75 jaar en ouder, zijn vrijgesteld van kantinedienst. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, bijv. vanwege andere werkzaamheden voor de vereniging, dispensatie geven.

Leden die zich na 1 juli aanmelden, betalen een pro-ratio tarief op basis van een speelseizoen van 6 maanden + inschrijfgeld.

Tegen €10,- borgsom is een sleutel verkrijgbaar voor toegang tot het sportpark.

Introductieregeling: onder bepaalde voorwaarden kunnen leden maximaal 2 niet-leden introduceren. Tarief: €3,50 p.p. per dag of €11,50 p.p. per week. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de betaling en het gedrag van zijn/haar introducees.

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door dit formulier te downloaden en het in te leveren bij de ledenadministrateur op Kon.Wilhelminalaan 85a te Frederiksoord. Voor beginners is er ieder jaar aan het begin van het seizoen Kennismakingsaanbod.